Invatator

 

 Prof.  inv. primar OLARIU LILIANA

 

Studii: Liceul Pedagogic “Costache Negri” – Galaţi

Facultatea de Psihologie – Bucureşti

 

Stagii/cursuri de formare:

Planificarea viitorului; Educaţia 2000+

Problematica reformei în educaţie – Casa Corpului Didactic Galaţi

Dezvoltarea competenţelor de proiectare şi desfăşurare a activităţii de consiliere -  Casa Corpului Didactic Galaţi

Managementul şi gestiunea clasei de elevi – Educaţia 2000+

Cultura organizaţională. Ameliorare şcolară. Autoevaluare instituţională  – Educaţia 2000+

ABC-ul utilizării PC-ului -  Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi

Iniţiere în utilizarea calculatorului – proiectul  MEC04; FORTE Business Services SRL, Sucursala Galaţi

Managementul de proiect – Casa Corpului Didactic Galaţi

Consiliere şi orientare  - Casa Corpului Didactic Galaţi

Asigurarea calităţii în educaţie – Casa Corpului Didactic Galaţi

Inovaţie şi schimbare în educaţie – Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

Iniţiere IT şi utilizare AeL – SIVECO Romȃnia S.A

Mentor – CNT EDUEXPERT Craiova, Dolj

Inovare şi schimbare ȋn educaţie – Universitatea “Dunărea de Jos, Galaţi. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Managementul clasei cu dificultăţi comportamentale – metode de intervenţie – Centrul Judeţean de Asistenţă  Psihopedagogică Galaţi

Conferinţa Regională – workshop-ul “Copilul cu tulburări de limbaj la şcoală” –Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Galaţi

Asistent ȋn relaţii publice şi comunicare – Casa Corpului Didactic Galaţi

Managementul organizaţional, leadership şi comunicare – Sindicatul Ȋnvăţămȃntului Preuniversitar Galaţi

Matematica Nivel 2 – S.C. SOFTWIN S.R.L.

Abilitatea curriculară a cadrelor didactice din ȋnvăţămȃntul primar pentru clasa pregătitoare – Casa Corpului Didactic Galaţi

Altele  – Cercul Pedagogic al Ȋnvăţătorilor, Setul F, Galaţi

 

Coordonator de Proiecte:

“LUMEA MINUNATĂ A CĂRŢILOR”, ȋn perioada 2006 – 2010

“PRIETENII PĂDURII” ȋn cadrul Programului Internaţional Learming About Forests (SĂ ȊNVĂŢĂM DESPRE PĂDURE) – Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie, ȋn perioada 2010 – 2012

“DIN INIMĂ DE COPIL” – educaţie pentru voluntariat, ȋn perioada 2011 – 2012

“ŞCOALA DE VARĂ”, ȋn perioada august 2012

“ŞCOALA PĂRINŢILOR”, ȋn perioada august 2012

“PREVENIND, NE APĂRĂM VIAŢA”, ȋn perioada 2012 pȃnă ȋn prezent

 

Autor/ coautor de auxiliare didactice/ cărţi ȋn domeniul educaţional:

“PRIETENUL MEU, ABECEDARUL” – Editura ARIONDA, Galaţi, 2003 -  ISBN 973-8349-07-9

“ŞTIINŢE ALE NATURII. CULEGERE DE EXERCIŢII. CLASA A III – A” – Editura SFȂNTUL IERARH NICOLAE, Brăila, 2012 – ISBN 978-606-577-952-5

“AMINTIRILE NOASTRE” – Editura EUROPLUS, Galaţi, 2014 – ISBN 978-606-628-088-4

 

►Ȋndrumător al colectivului redacţional/ tehnoredactor computerizat:

“LiANA”, ȋn perioada 2009 – 2010  

“BUCURII ȊN ANOTIMP” – Editura SFȂNTUL IERARH NICOLAE, Brăila, 2012 – ISSN 2285-4444

“ȊMPREUNĂ ȊNVĂŢĂM SĂ NE PROTEJĂM VIAŢA. GHIDUL EDUCATIV AL COPIILOR” (Anul I, Anul II) – Editura EUROPLUS, Galaţi, 2012-2013 – ISSN 2344-1755

 

►Articole/ participări la simpozioane:

Revista Asociaţiei Ȋnvăţătorilor din Judeţul Galaţi “CĂMINUL ŞCOLII” -  numerele 3, 4, 5, 7, 8;

portalul www.didactic.ro;

Colecţia “Parteneriat ȋn Educaţia pentru Mediul Ȋnconjurător” (CCDG) ȋn volumele “Valorile educaţiei pentru mediu” şi “Contexte educaţionale”

Culegere de proiecte educaţionale “VOLUNTARIADA COPIILOR”, 2012, Galaţi

Simpozion Naţional “ŞCOALA EFICIENTĂ ȊNTRE PERFORMANŢĂ ŞI INCLUZIUNE”, martie 2012, Bistriţa

Simpozionul Internaţional “BILDUNGS PAIDEA – INCLUZIUNE ŞI PERSPECTIVĂ”, aprilie 2012, Galaţi

Simpozion Internaţional “TOLERANŢA, CHEIA UNITĂŢII ȊN DIVERSITATE”, Ediţia a II-a, martie 2012 şi Ediţia a III-a, mai 2013 – Iaşi

Simpozion Naţional “INOVAŢIE ŞI PERSPECTIVĂ ȊN ȊNVĂŢĂMȂNTUL PREUNIVERSITAR”, februarie 2013, Roşiorii de Vede, Teleorman

Simpozion Naţional EDU “Proiectare didactică şi management european ȋn spaţiul romȃnesc” , volumul V, 2013 – Tȃrgu Mureş

Simpozion Naţional “CREATIVITATE ŞI EXPERIENŢĂ ȊN CREŞTEREA CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL”, aprilie 2013, Bistriţa

Simpozion Naţional “MEDI@ JUNIOR”, ediţia a V-a, iunie 2014, Galaţi

 

Hobby: pictura – ocazional, călătoriile, fotografiile ȋn natură

Leave a Reply